Добре дошли в нашия магазин!

Категории

GDPR политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на защитата на лични данни. Тя предоставя информация за начина, по който „БОРО ТЕРАКОЛ” ООД  събира, използва, разкрива и защитава личните данни на потребителите и клиентите на своя електронен магазин shop.boro-bg.com.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


1. Информация относно администратора на личните данни.

Целта на тази информация е да даде на посетителите в електронния магазин необходимите познания за това какви дейности по обработване на лични данни ще извършва администратора – „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД, правната обосновка за обработването и сигурността, гарантирана от Регламент (ЕС) 2016/679.

Собственик и управляващ настоящия електронен магазин е „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД - дружество, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130231494със седалище и адрес на управление: гр. София 1616, район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Подграмада“ № 45 – администратор на Вашите лични данни.

Координати за връзка с администратора:

 • Адрес за кореспонденция: пк. 1261 с. Мрамор ул. Боро 10
 • Имейл адрес: dpo@ boro-bg.com
 • Интернет страница: www.boro-bg.com
 • Електронен магазин: www.shop.boro-bg.com

Представител на администратора, към който да се обърнете при въпроси за личните Ви данни /пълномощник, служител и т.н/:

Имейл адрес: dpo@ boro-bg.com

Освен горната информация, може да влезете в секции „КОНТАКТИ“ и "МАГАЗИНИ", където може да получите информация относно адресите и телефоните на нашите магазини, централен офис, Регионални търговски представители.


Дефиниции:

Лични данни според настоящите общи условия представляват личните данни на физическите лица. Така съгласно действащия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламента“) „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер (ЕГН/ЛНЧ), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Посетител“ е всяко физическо лице и/или физическо лице, представител на юридическо лице, което посещава нашия електронен магазин.

Обработване на лични данни“ е всяка дейност или съвкупност от дейности, извършвана с лични данни или съвкупност от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


2. Лични данни, обработвани от нас

2.1. Като посетител /"гост"/ в електронния магазин www.shop.boro-bg.com имате възможност да разглеждате всички негови секции и менюта, да навигирате и да търсите информация в него, без да е необходимо да въвеждате никакви свои лични данни.

2.2. Като регистриран потребител Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на електронния магазин. В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др. Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

Личните данни, които събираме от регистрирани потребители са:

 • Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);
 • Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);
 • Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон);
 • Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги)  или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);
 • Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
 • Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика!

2.3. В секция „КОНТАКТИ“ имате възможност да отправите до нас – „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД запитване, коментар, жалба, сигнал и други (наричани по-долу за краткост „съобщение“). За да отправите такова съобщение до нас, е необходимо да въведете в празните полета следните свои лични данни:

- Име и фамилия;

- телефонен номер;

- имейл адрес;

Въвеждайки горните лични данни, Вие не се регистрирате в нашия електронен магазин - няма да бъде създаден профил, който да съхранява тези Ваши данни.

2.4. Цел на обработването.

Личните данни, които получаваме от посетители на електронния магазин са необходими, за да предоставим възможно най-оптимално и качествено обслужване на същите във връзка с отправеното запитване/сигнал/коментар и др.

За осъществяването на онлайн поръчка, е необходимо да ни предоставите Вашите име и фамилия, имейл, адрес и телефон за връзка, както и платежна информация (в случай, че сте избрали метод за плащане, различен от наложен платеж). Доброволно предоставените от Вас основни лични данни ще бъдат използвани само за обработване, потвърждаване, изпълнение и доставка на закупената от Вас стока.

Вашите основни данни могат да се използват за маркетингови цели (информация за продукти в период на промоция, акция или разпродажба; томболи и игри с награди; анкети и друга подобна информация), само след получаване на Вашето изрично съгласие.

2.5. „Бисквитки“

„Бисквитката“ представлява файл с данни, разполагащ се на Вашето устройство, когато достъпвате, разглеждате и използвате нашия електронен магазин. Те позволяват запаметяване на Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате отново при всяко посещение на уебсайта или при преминаване от една страница към друга.  „Бисквитките“ могат да бъдат деактивирани от настройките на Вашия браузър, но някои функционалности е възможно да не работят правилно при тяхното деактивиране.  

2.6. За събиране на статистическа информация за Потребителите на електронния магазин използваме Google Analytics. Тази информация не може да доведе до Вашето идентифициране.

Интегрирали сме и следните функции на Google Analytics:

 • Remarketing с Google Analytics за онлайн реклама. Третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първи страни (като бисквитката на Google Analytics ), за да информират, оптимизират, и показват реклами въз основа на предишни посещения на Потребителя в нашия сайт.
 • Google Advertising Reporting - третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първи страни (като например бисквитките на Google Analytics), за да докладват как нашите рекламни импресии, други употреби на рекламни услуги и взаимодействие с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещения на Уебсайта.
 • Нашата уеб страница използва FACEBOOK-пиксел. Чрез Facebook-пиксела не събираме лична информация директно, а вместо това използваме наличната информация за потребителя с цел повторно насочване към нашата уеб страница, без да знаем персонална информация за конкретния потребител.

2.7. Как защитаваме Вашите данни 

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване и за да гарантираме правилно използване на данните Ви, при обработка на платежна информация ние използваме Secure Sockets Layer. Secure Sockets Layer или SSL е специален криптографски интернет протокол за връзка клиент – сървър, който предпазва преноса на данни от недоброжелателна намеса. 


3. Начин и срок на обработване на личните данни

Обработваме данните само за целите, за които същите са събрани и съгласно принципите на чл. 5 от Регламента и същите се обработват само от нашия екип.

3.1. Можем да споделяме Вашите лични данни в следните случаи:

 • във връзка с осигуряване на доставката или транспорта на закупените от Вас стоки;
 • за да осигурим спазването на законовоустановено задължение;
 • за предотвратяване на измами или за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на нашите системи.

3.2. Данните, които получаваме от посетителите на електронния магазин доброволно, се обработват от нас само за срока, необходим за:

 • Да обработим и администрираме Вашите съобщения;
 • Да предприемем нужните действия във връзка с Вашите съобщения съгласно тяхното съдържание – например – да отговорим на запитване, да проверим постъпил от посетител сигнал, да проверим обстоятелствата по постъпила жалба от посетител на сайта и др.

След постигане на целите, за които са събрани личните данни на нашите посетители, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим.

Данните от участие в томболи, игри, акции или анкети се съхраняват за период от 1 г.

Данните, които предоставяте чрез контактната форма във връзка със запитвания, се съхраняват за период от 1 г. след приключване на обработката.

Данните от статистическите анализи се съхраняват за период до 3 г. Тези данни са с неличен характер и не могат да бъдат свързани с Вас или да доведат до Вашето идентифициране.

След изтичане на горепосочените срокове, Вашите данни се унищожават.


ВАЖНО:

При използване на възможността за контакт с нас чрез използване на формата за контакт (попълвайки личните си данни в задължителните полета и пращане на съобщение до нас), ще стане възможно да бъдете идентифициран или да станете идентифицируем по смисъла на Регламента.


4. Получатели на Вашите лични данни

Вашите лични данни може да бъдат разкрити пред трети лица - т. нар. получатели на лични данни. Разкриването на личните Ви данни е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителя, Комисия за защита на личните данни, съдебни и право-охранителни органи и др./.

Извън горните случаи Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на други лица- администратори/ обработващи, извън екипа на „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД.

Личните Ви данни няма да бъдат предавани на получатели, които са базирани в трети държави или в международни организации.

5. Права на посетителя

 •  Право на достъп.

Информираме Ви, че като субект на данните, съгласно чл. 15 от Регламента Вие имате правото да изискате от нас като администратор достъп до личните Ви данни. При постъпило искане от Ваша страна за достъп до личните Ви данни, ние ще Ви предоставим копие от всички данни, които понастоящем се обработват от нас. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да Ви бъде поискана административна такса в разумен размер. Искането Ви за предоставяне на достъп до личните Ви данни като клиент може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства (имейл, факс или др.). В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните Ви данни. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма, а именно в някоя от следните форми: word/pdf/excel файл или др.

 • Право на коригиране на личните данни.

Съгласно Регламента, Вие, като субект на лични данни, имате право да искате от нас – като администратор – да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като се имат предвид целите на обработването.

 • Право на изтриване на личните данни.

Имате право да искате от нас като администратор изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените в чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 основания например: личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани, също така можете да оттеглите съгласието, дадено с Декларацията-съгласие, можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни, когато ние, като администратор, нямаме правни основания да продължаваме извършване на обработка, включително, когато, считате че личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно от нас.

 • Право на ограничаване обработването на личните данни.

Имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни от нас – като администратор на основанията, посочени в чл. 18, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства. Преди отмяната на ограничаването на обработването на личните Ви данни, ще бъдете уведомени за това от администратора.

 • Право на възражение срещу обработването на личните данни.

Имате право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни.

 • Право на преносимост на личните данни.

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на изрично Ваше съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако обработването се извършва по автоматизиран начин (т.е. чрез автоматизирани електронни системи, а не във вариант на хартиен архив), имате право на преносимост на личните Ви данни. Това е правото Ви да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор. Правото на преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва два елемента: на първо място, правото да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на нас – администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, на второ място - правото да поискате прехвърляне тези лични данни на друг администратор.

 • Право на оттегляне съгласието за обработване на лични данни.

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от Регламента по всяко време. Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено до този момент въз основа на вече даденото съгласие.

 • Право на жалба до компетентен надзорен орган.

Ако смятате, че правата във връзка със защита на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорния орган, а именно Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за връзка: 02/915 35 18, електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg

За да упражните гореописаните си права, моля, изпратете съобщение на нашия Оператор на личните данни на следния електронен адрес: dpo@ boro-bg.com

6. Други

Нашата страница не съдържа линкове към други уеб страници, които да са собственост на други администратори на лични данни.

Нашата страница съдържа бутони за пряка връзка с Фейсбуки Google+ , за да ако имате желание, да харесате/ да споделите информация от нашия сайт чрез фейсбук/ google +  акаунта си. Това ще бъде възможно, ако харесате/споделите информация, когато сте влезли в профила си във Фейсбук/Google или ако междувременно се впишете в същия профил.

Не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с обработваните Ви лични данни.

7. Актуализации

Екипът на „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД се стреми да даде на посетителите на сайта актуална, вярна и точна информация за защита на личните им данни във връзка с навигирането в нашия уеб сайт. В тази връзка нашият екип може да актуализира настоящите Общи условия за защита на личните данни и приканваме посетителите да следят за актуализации в сайта ни.

Ако възникнат въпроси относно събирането и обработването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да зададете въпросите си на следния имейл адрес: dpo@ boro-bg.com или чрез посочените контакти на сайта ни, или чрез предвидената форма за съобщения до нас.


Екипът на „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД 

Последна актуализация: 18.05.2018 год.